Ondersteunen van burgerparticipatie

ArchiMate-modellen > Enterprise Architectuur > ApplicationFunctions > Ondersteunen van burgerparticipatie
ArchiMate-element Ondersteunen van burgerparticipatie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : Id-5349ee36-d278-bcf2-a424-4fd872cbcf42
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
Label  : Ondersteunen van burgerparticipatie
Documentatie  : Functionaliteit waarmee ingespeeld kan worden op ideeën en denkkracht van inwoners en bedrijven. Via burgerparticipatie worden bewoners uit het gebied samenwerkingspartners bij planning, ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid. Het doel van burgerparticipatie kan verschillen, er is geen vast format voor; de uitkomst ervan staat niet vast.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :