ruimtelijke locatiereferentie

Eigenschappen

Voorkeurslabelruimtelijke locatiereferentieRuimtelijke locatie, vorm of geometrie van een entiteit t.o.v. een ruimtelijk locatiereferentiesysteem.
DefinitieRuimtelijke locatieAanduiding van de geografische plaats van een object., vormIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. of geometrieGeometrie is de ligging van punten en objecten en hun onderlinge relaties. van een entiteitConcreet of abstract ding dat bestaat, bestond of zou kunnen bestaan, met inbegrip van de onderlinge verbanden tussen deze dingen. t.o.v. een ruimtelijk locatiereferentiesysteemStelsel, gekoppeld aan een of meer referentieobjecten, waarmee de ruimtelijke locatie, vorm of geometrie van een entiteit ten opzichte van de referentieobjecten kan worden vastgelegd..
Synoniemruimtelijke locatiereferentiesRuimtelijke locatie, vorm of geometrie van een entiteit t.o.v. een ruimtelijk locatiereferentiesysteem.
Toelichting op definitie(bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: AOA Begrippen- en Definitielijst)
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.rws.nl/abdl#DEF-3256

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
ruimtelijke locatiereferentieRuimtelijke locatie, vorm of geometrie van een entiteit t.o.v. een ruimtelijk locatiereferentiesysteem.Breder
  • locatiereferentie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
ruimtelijke locatiereferentieRuimtelijke locatie, vorm of geometrie van een entiteit t.o.v. een ruimtelijk locatiereferentiesysteem.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
adres (BAG) (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Brederruimtelijke locatiereferentieRuimtelijke locatie, vorm of geometrie van een entiteit t.o.v. een ruimtelijk locatiereferentiesysteem.
coördinaatlocatiereferentie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Brederruimtelijke locatiereferentieRuimtelijke locatie, vorm of geometrie van een entiteit t.o.v. een ruimtelijk locatiereferentiesysteem.
lineaire locatiereferentie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Brederruimtelijke locatiereferentieRuimtelijke locatie, vorm of geometrie van een entiteit t.o.v. een ruimtelijk locatiereferentiesysteem.
Rdf.jpg