schouwsloot


Eigenschappen

Voorkeurslabelschouwsloot
DefinitieEen functionele sloot, gelegen tussen 2 eigenaren of verantwoordelijk voor de afwatering van het perceel van een derde, die van belang is voor de afwatering in een klein gebied.
Synoniemschouwsloten
Toelichting op definitieEen schouwsloot is een secundair oppervlaktewaterlichaam. (Bron: HEA)


Sloot die niet door het waterschap wordt onderhouden maar wel van belang is voor de afwatering in een klein gebied.

Wanneer deze sloten niet worden onderhouden, ontstaan er meestal problemen. Vaak is dit wateroverlast, of juist het tegenovergestelde, watertekort. De eigenaren van gronden die langs de sloot liggen, moeten de sloten eenmaal per jaar - in het najaar - schoonmaken. Elk najaar controleert het waterschap of de sloten goed schoon zijn. Dit noemt men schouwen en de sloten heten daarom schouwsloten. (Bron: Aquo)

De onderhoudsplichtige van de schouwsloot.

  • Onderhoud aanliggende eigenaar (Overig): Het onderhoud van deze schouwsloot is voor de aanliggende eigenaren.
  • Schouwsloot, Aangepast toezicht: Het onderhoud van deze schouwsloot is voor de aanliggende eigenaren maar er wordt alleen geschouwd wanneer er sprake is van wateroverlast, veroorzaakt door slecht onderhoud van de bewuste watergang.
  • Schouwsloot, gehele onderhoud aanliggende eigenaar linkeroever: Het onderhoud van de gehele sloot is voor de eigenaar die zich bevind aan de linkerzijde van de sloot, uitgaande van de afvoerstroomrichting.
  • Schouwsloot, gehele onderhoud aanliggende eigenaar rechteroever: Het onderhoud van de gehele sloot is voor de eigenaar die zich bevind aan de rechterzijde van de sloot, uitgaande van de afvoerstroomrichting. ​
  • Schouwsloot, onderhoud derden: Het onderhoud is niet voor de aanliggende eigenaren, maar voor een andere partij. Informatie over de onderhoudsplichtige, zie veld Onderhoudsplichtige derden.
  • Schouwsloot, Waterschap: Het onderhoud van de gehele sloot is voor het waterschap.
  • Schouwsloot, Waterschap onderhoud derden: Het onderhoud van de gehele sloot is voor het waterschap maar het onderhoud wordt uitbesteed. ​​
  • Schouwsloot, eerst schonen waterschap: Dit zijn sloten die onder schouw zijn geplaatst maar nog niet in schouwbare staat zijn. Het waterschap schouwt de sloten nog niet. Het waterschap gaat deze sloten eenmalig in schouwbare staat brengen en vervolgens wordt het onderhoud overgedragen aan de onderhoudsplichtige(n).

Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/metadata/595b13fb-b9d6-4efc-9c3b-59be4985da69, https://www.hunzeenaas.nl/onderhoudsplicht/onderhoudsplicht/
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-ea8167a3-d77b-41f9-b2d4-2a9dfe49e715
Afbeelding vanSchouwsloot (wijk in de Veenkolonien)

Schouwsloot (wijk in de Veenkolonien)

wat moet er geschoond worden bij welk type schouwsloot?

De afmetingen van de schouwsloot bepalen welk deel van de sloot er minimaal geschoond moet worden.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
schouwslootBreder
schouwslootBron van
schouwslootDeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
wijk (Begrip)Brederschouwsloot
concept schouwslotenlegger (Begrip)Gerelateerdschouwsloot
dempen (Begrip)Gerelateerdschouwsloot
najaarsschouw (Begrip)Gerelateerdschouwsloot
zwetsloot (Begrip)Gerelateerdschouwsloot
zwetsloot (Begrip)Gerelateerdschouwsloot
Rdf.jpgKeur waterschap Hunze en Aa’s, artikel 2.8 aanhef en sub b:

  • “De onderhoudsplichtigen van oppervlaktewaterlichamen zijn verplicht tot: het vóór de door het dagelijks bestuur vooraf aangekondigde schouwdatum maaien en verwijderen van begroeiingen anders dan dienende tot verdediging van de taluds alsmede het tot op de bodem verwijderen van specie en verondiepingen, taludinzakkingen en andere obstakels, die de wateraf- en aanvoer belemmeren alsmede het schonen van de duikers.