waterbodemonderzoek


Eigenschappen

Voorkeurslabelwaterbodemonderzoek
DefinitieEen onderzoek naar de kwaliteit van het in een watergang te baggeren of ontgraven materiaal op de waterbodem. Hierin is een onderscheid gemaakt in vooronderzoek waterbodems en verkennend waterbodemonderzoek.
Toelichting op definitieEen waterbodemonderzoek naar de kwaliteit van het te baggeren of ontgraven materiaal is ongeacht de aanleiding voor een ingreep in de waterbodem, (bijna) altijd noodzakelijk. De informatie is nodig om te kunnen bepalen: 1) welke vergunningen of meldingen noodzakelijk zijn. De resultaten van een waterbodemonderzoek moeten vaak als bijlage bij een aanvraag of melding worden meegestuurd; 2) welke bestemmingen mogelijk zijn voor het materiaal dat vrijkomt (zie bestemmen van grond en baggerspecie). hierbij zijn zowel de chemische als fysische eigenschappen van belang (bron: Helpdesk Water)
Video van
StatusDefinitief

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterbodemonderzoekBreder
waterbodemonderzoekBron van
waterbodemonderzoekDeel van
waterbodemonderzoekGerelateerd
waterbodemonderzoekLid van Hunzeenaas

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg