bemonsteringswijze meting

Eigenschappen

Voorkeurslabelbemonsteringswijze metingWijze waarop een monster genomen is, ten behoeve van een uit te voeren analyse. 
DefinitieWijze waarop een monsterEen representatieve hoeveelheid materiaal die volgens een bepaalde bemonsteringswijze op één bepaalde locatie en op één bepaald tijdstip of gedurende een aaneengesloten tijdsperiode verzameld is uit één compartiment van een watersysteem voor het verrichten van onderzoek genomen is, ten behoeve van een uit te voeren analyseAnalyse is het ontleden van een bepaald (denk)object tot de constituerende elementen. De ontleding in bestanddelen ter nadere beschouwing.
Synoniembemonsteringswijze metingenWijze waarop een monster genomen is, ten behoeve van een uit te voeren analyse. 

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
bemonsteringswijze metingWijze waarop een monster genomen is, ten behoeve van een uit te voeren analyse. Breder
  • meting (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
bemonsteringswijze metingWijze waarop een monster genomen is, ten behoeve van een uit te voeren analyse. BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
bemonsteringswijze metingWijze waarop een monster genomen is, ten behoeve van een uit te voeren analyse. Gerelateerd
  • monster (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • bemonsteren (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg