blauwalg

Eigenschappen

VoorkeurslabelblauwalgEen bacterie die naast chlorofyl ook andere pigmenten gebruikt in een fotosyntheseproces dat sterk lijkt op het fotosyntheseproces van algen.
DefinitieEen bacterieEen grote groep van microscopische eencellige organismen met een actieve stofwisseling en met een disperse kern. die naast chlorofyl ook andere pigmenten gebruikt in een fotosyntheseproces dat sterk lijkt op het fotosyntheseproces van algenEen of meercellige fotoautotrofe organismen..
SynoniemblauwalgenEen bacterie die naast chlorofyl ook andere pigmenten gebruikt in een fotosyntheseproces dat sterk lijkt op het fotosyntheseproces van algen., blauwwierEen bacterie die naast chlorofyl ook andere pigmenten gebruikt in een fotosyntheseproces dat sterk lijkt op het fotosyntheseproces van algen., blauwwierenEen bacterie die naast chlorofyl ook andere pigmenten gebruikt in een fotosyntheseproces dat sterk lijkt op het fotosyntheseproces van algen.
Toelichting op definitieDe naam blauwalgEen bacterie die naast chlorofyl ook andere pigmenten gebruikt in een fotosyntheseproces dat sterk lijkt op het fotosyntheseproces van algen. is misleidend omdat cyanobacteriënDe meest eenvoudige algen, die soms door hun primitieve bouw bij de bacteriën worden ingedeeld. geen algenEen of meercellige fotoautotrofe organismen. en geen wierenEen of meercellige fotoautotrofe organismen. zijn. Verder hebben veel soorten welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. een blauwgroene kleur, maar er zijn er ook met een roodbruine of overwegend groene kleur. De kleur is afhankelijk van de hoeveelheden en soorten pigmenten die in de bacterieEen grote groep van microscopische eencellige organismen met een actieve stofwisseling en met een disperse kern. aanwezig zijn. Sommige blauwalgenEen bacterie die naast chlorofyl ook andere pigmenten gebruikt in een fotosyntheseproces dat sterk lijkt op het fotosyntheseproces van algen. vormenIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. drijflagen of gaan stinken wanneer ze dood gaan. Ook zijn er soorten die giftige stoffen produceren die na contact met de huid of inname kunnen leiden tot gezondheidsproblemen. De ernst van de gezondheidsproblemen is afhankelijk van hoeveelheid en type gifstof. Blauwalgen komen algemeen voor in zoete en zoute wateren. Overlast veroorzakende blauwalgenEen bacterie die naast chlorofyl ook andere pigmenten gebruikt in een fotosyntheseproces dat sterk lijkt op het fotosyntheseproces van algen. komen in Nederland alleen in binnenwaterenWater wat zich binnen de kustlijnen bevindt. voor. De wetenschappelijkeWetenschap is zowel de systematisch verkregen, geordende en verifieerbare menselijke kennis, het daarmee verbonden proces van kennisverwerving als de gemeenschap waarin deze kennis wordt vergaard. Deze gemeenschap heeft haar eigen wetenschappelijke methodes en conventies om tot hypotheses, wetmatigheden, theorieën en systemen te komen. naam voor blauwalgEen bacterie die naast chlorofyl ook andere pigmenten gebruikt in een fotosyntheseproces dat sterk lijkt op het fotosyntheseproces van algen. is Cyanobacteria. Deze is opgenomen in de Aquo-domeintabel biotaxonEenheid in het classificatiesysteem van organismen., waarin ook een verwijzing is opgenomen naar wetenschappelijkeWetenschap is zowel de systematisch verkregen, geordende en verifieerbare menselijke kennis, het daarmee verbonden proces van kennisverwerving als de gemeenschap waarin deze kennis wordt vergaard. Deze gemeenschap heeft haar eigen wetenschappelijke methodes en conventies om tot hypotheses, wetmatigheden, theorieën en systemen te komen. literatuur. Daarnaast is Cyanobacteria onder andere terug te vinden in specifieke wetenschappelijkeWetenschap is zowel de systematisch verkregen, geordende en verifieerbare menselijke kennis, het daarmee verbonden proces van kennisverwerving als de gemeenschap waarin deze kennis wordt vergaard. Deze gemeenschap heeft haar eigen wetenschappelijke methodes en conventies om tot hypotheses, wetmatigheden, theorieën en systemen te komen. literatuur over bacteriënEen grote groep van microscopische eencellige organismen met een actieve stofwisseling en met een disperse kern., zoals Bergey’s Manual of determinative Bacteriology. Eds John Holt et al., ninth edition. Pag 377-380.


Blauwalgen, blauwwierenEen bacterie die naast chlorofyl ook andere pigmenten gebruikt in een fotosyntheseproces dat sterk lijkt op het fotosyntheseproces van algen. of cyanobacteriënDe meest eenvoudige algen, die soms door hun primitieve bouw bij de bacteriën worden ingedeeld. vormenIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. de stamIn de biologie is een stam (formeel aangeduid met de Latijnse term phylum, in Nederlandse spelling ook wel fylum), een taxonomische rang in een taxonomische hiërarchie, of een taxon in die rang. Cyanobacteria binnen het domein van de Bacteria. De blauwwierenEen bacterie die naast chlorofyl ook andere pigmenten gebruikt in een fotosyntheseproces dat sterk lijkt op het fotosyntheseproces van algen. zijn prokaryoot, en ze zijn net als de eukaryote Plantae en algenEen of meercellige fotoautotrofe organismen. in staatHiërarchische politieke organisatie die gezag uitoefent over een bevolking binnen een bepaald grondgebeid, gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met een monopolie op het gebruik van geweld. tot fotosynthese, waarbij moleculaire zuurstofeen kleur-, reuk- en smaakloos gas dat voor 21 volumeprocent voorkomt in de dampkringlucht, als elektronenacceptor onontbeerlijk voor de ademhaling van mensen en dieren. Nodig bij aërobe processen. wordt geproduceerd. Blauwwieren vermeerderen zich door binaire deling.

Volgens de endosymbiontentheorie zijn de in de eukaryote plantenDe plantenwereld van een regio. en algenEen of meercellige fotoautotrofe organismen. (zoals roodwieren, groenwieren en bruinwieren) aanwezige plastiden geëvolueerd uit fossiele (uitgestorven) soorten endosymbiotische blauwwierenEen bacterie die naast chlorofyl ook andere pigmenten gebruikt in een fotosyntheseproces dat sterk lijkt op het fotosyntheseproces van algen.. De plastiden, zoals chloroplasten, maken bij eukaryota de fotosynthese mogelijk.

In voedselrijk water en bij hoge temperaturen kunnen populaties van verschillende blauwalgsoorten zich in korte tijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment. sterk vermeerderen, waardoor het natuurlijk evenwicht in het water wordt verstoord, een verschijnsel dat algenbloeiHet onder invloed van toegevoerde voedingsstoffen massaal toenemen van bepaalde soorten algen. of "blauwalgEen bacterie die naast chlorofyl ook andere pigmenten gebruikt in een fotosyntheseproces dat sterk lijkt op het fotosyntheseproces van algen." wordt genoemd .
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=23241&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwalgen
Afbeelding vanblauwalg


blauwalg

blauwalg

BlauwalgEen bacterie die naast chlorofyl ook andere pigmenten gebruikt in een fotosyntheseproces dat sterk lijkt op het fotosyntheseproces van algen., zwemwaterDe locaties in oppervlaktewater die door de provincie als zwemwater zijn aangewezen. Lauwersmeer.
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
blauwalgEen bacterie die naast chlorofyl ook andere pigmenten gebruikt in een fotosyntheseproces dat sterk lijkt op het fotosyntheseproces van algen.Breder
  • bacterie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • waterkwaliteit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
blauwalgEen bacterie die naast chlorofyl ook andere pigmenten gebruikt in een fotosyntheseproces dat sterk lijkt op het fotosyntheseproces van algen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
blauwalgEen bacterie die naast chlorofyl ook andere pigmenten gebruikt in een fotosyntheseproces dat sterk lijkt op het fotosyntheseproces van algen.Gerelateerd
  • som 5 toxische blauwalgen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • som potentieel toxische blauwalgen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • cyanobacteriën (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
blauwalgEen bacterie die naast chlorofyl ook andere pigmenten gebruikt in een fotosyntheseproces dat sterk lijkt op het fotosyntheseproces van algen.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
som 5 toxische blauwalgen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederblauwalgEen bacterie die naast chlorofyl ook andere pigmenten gebruikt in een fotosyntheseproces dat sterk lijkt op het fotosyntheseproces van algen.
som potentieel toxische blauwalgen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederblauwalgEen bacterie die naast chlorofyl ook andere pigmenten gebruikt in een fotosyntheseproces dat sterk lijkt op het fotosyntheseproces van algen.
algenbloei (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdblauwalgEen bacterie die naast chlorofyl ook andere pigmenten gebruikt in een fotosyntheseproces dat sterk lijkt op het fotosyntheseproces van algen.
zwemwater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdblauwalgEen bacterie die naast chlorofyl ook andere pigmenten gebruikt in een fotosyntheseproces dat sterk lijkt op het fotosyntheseproces van algen.
Rdf.jpgblauwalg

blauwalg

blauwalg
BlauwalgEen bacterie die naast chlorofyl ook andere pigmenten gebruikt in een fotosyntheseproces dat sterk lijkt op het fotosyntheseproces van algen., zwemwaterDe locaties in oppervlaktewater die door de provincie als zwemwater zijn aangewezen. Lauwersmeer.