parelvederkruid


Eigenschappen

Voorkeurslabelparelvederkruid
DefinitieParelvederkruid is een sterk vertakte, kruipende oever- en waterplant met kransen van fijn veernervig ingesneden bladeren. De stengeltoppen zijn opgericht, ongeveer 10-15 cm hoog en hebben een typische blauwgroene kleur. De kleine witte bloemetjes staan zittend in de bladoksels.
SynoniemMyriophyllum aquaticum
Toelichting op definitieEen effectief beheer richt zich op het zo volledig mogelijk verwijderen van de besmetting. De meest geschikte methode die op een bepaald moment op een bepaalde plaats ingezet kan worden, hangt af van de aard van de besmetting (bv. nieuwe vindplaats, oude besmetting, besmettingsgraad), de locatie (o.a. functie, afmetingen, toegankelijkheid), de aanwezigheid van bovenstroomse aanvoer, en de beschikbare capaciteit. Voor goed bereikbare waterlopen met een lichte besmetting verdient handmatig verwijderen steeds de voorkeur daar men hiermee de planten nauwkeuriger kan verwijderen dan met machinale middelen. Machinale technieken worden enkel ingezet bij grote populaties mits men voldoende maatregelen kan nemen om te voorkomen dat de planten kunnen hergroeien of dat fragmenten zich stroomafwaarts kunnen verspreiden. In alle gevallen zijn nauwgezette opvolging en handmatige nazorg vereist gedurende enkele jaren. Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de resultaten van het Invexo project en de fiche op het meldsysteem waarnemingen.be. Oevers en ondiepe, eutrofe wateren zoals poelen, vijvers, sloten en kanalen. Bij sterke eutrofiëring kan de soort zelfs drijvende matten vormen op dieper water (tot 40 cm dik). Soms wordt de soort eveneens aangetroffen in (traag)stromend water.
Exacte overeenkomsthttps://www.ecopedia.be/planten/parelvederkruid
Afbeelding van3937-master.jpg


Parelvederkruid

Parelvederkruid

Parelvederkruid.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
parelvederkruidBreder
parelvederkruidBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg