monster

Eigenschappen

Voorkeurslabelmonster
DefinitieEen representatieve hoeveelheid materiaal die volgens een bepaalde bemonsteringswijze op één bepaalde locatie en op één bepaald tijdstip of gedurende een aaneengesloten tijdsperiode verzameld is uit één compartiment van een watersysteem voor het verrichten van onderzoek
Synoniemmonsters, steekproef, steekproeven
Toelichting op definitieTijdens het nemen van een monster worden ook andere gegevens ingewonnen. Door middel van de timestamp zijn deze te relateren. Op het monster (fles) dient de meetcampagnenaam, de scheepsnaam en het monsternummer genoteerd te worden. Bron: STOWA/Unie-stekkerdoos Water
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-75ddd07d-1c6d-4470-9410-3b74e4ef8004

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
monsterBreder
monsterBron van
monsterLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bemonsteren (Begrip)Gerelateerdmonster
bemonsteringsmethode (Begrip)Gerelateerdmonster
bemonsteringswijze (Begrip)Gerelateerdmonster
bemonsteringswijze meting (Begrip)Gerelateerdmonster
gloeirest (Begrip)Gerelateerdmonster
hoedanigheid (Begrip)Gerelateerdmonster
Rdf.jpg