meerpaal

Eigenschappen

VoorkeurslabelmeerpaalPaal voor een kade of in een haven waaraan een schip kan worden afgemeerd.
DefinitiePaal voor een kadeEen kleine dijk. of in een havenEen tot ligplaats van schepen geschikt, natuurlijk of gegraven waterbekken aan zee of aan de oever van een rivier of binnenwater, dat beschutting biedt tegen wind en golven. waaraan een schipElk vaartuig met inbegrip van vaartuigen zonder waterverplaatsing en watervliegtuigen, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als middel van vervoer over water. kan worden afgemeerd.
SynoniemmeerpalenPaal voor een kade of in een haven waaraan een schip kan worden afgemeerd.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://ont.cbnl.org/cb/def/CB02627
Afbeelding vanEA876277491DDBFD01B442077659E1B8-meerpaal.jpg
MeerpaalPaal voor een kade of in een haven waaraan een schip kan worden afgemeerd..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
meerpaalPaal voor een kade of in een haven waaraan een schip kan worden afgemeerd.Breder
  • afmeerconstructie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
meerpaalPaal voor een kade of in een haven waaraan een schip kan worden afgemeerd.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg