spanningsbemaling

Eigenschappen

Voorkeurslabelspanningsbemaling
DefinitieSpanningsbemaling is het wegpompen van diepliggend grondwater om de opwaartse druk (spanning) van het grondwater te verminderen, bijvoorbeeld onder de betonnen constructie van een tunnel. Door spanningsbemaling wordt dus de grondwaterdruk ter plaatse verkleind.
Toelichting op definitieTijdens het ontgraven van een bouwput kan een verstoring van evenwicht tussen grond en water in de diepere lagen ontstaan. Dit kan kwelvorming of openbarsten van de bouwputbodem tot gevolg hebben. Door het toepassen van spanningsbemaling wordt de grondwaterdruk onder de bodem van de bouwput zoveel verlaagd dat gevaar voor openbarsten wordt voorkomen. De bodem is in evenwicht als de gronddruk boven de watervoerende laag gelijk is aan de druk van het grondwater tegen de onderkant van de afsluitende laag. Voor een spanningsbemaling kan een vacuüm- of een deepwell bemaling geplaatst worden. (bron: Wikipedia) Nadeel van spanningsbemaling is dat de grondwaterstand verandert in de buurt van de plaats waar het grondwater wordt weggepompt. Dit is niet altijd toegestaan, omdat bij een te lage grondwaterstand de bodem kan verzakken en houten funderingspalen kunnen gaan rotten. In die gevallen kan met damwanden een bouwkuip worden gemaakt; verticale damwanden en het horizontaal aangebrachte onderwaterbeton maken de kuip waterdicht. Na harden van het onderwaterbeton kan het nog aanwezige water in de bouwkuip worden weggepompt. Als het resico aanwezig is dat door de opwaartse druk van het grondwater de bouwkuip gaat opdrijven of na gereedkomen van het bouwproject, de tunnen op drijft, dan worden bij he taanleggen van he tonderwaterbeton trekpalen aangebracht waardoor de tunnel die opwaartse druk weerstaat. (bron: joostdevree.nl)
Exacte overeenkomsthttps://www.joostdevree.nl/shtmls/spanningsbemaling.shtml, https://nl.wikipedia.org/wiki/Bronbemaling
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
spanningsbemalingBreder
spanningsbemalingBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg