Beheren van documenten

ArchiMate-element Beheren van documenten
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : Id-3e3c63e1-c1ed-ad8b-6d4f-dd55cc9b841c
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
Label  : Beheren van documenten
Documentatie  : Functionaliteit voor het beheren van documenten. Hieronder valt het aanmaken, bijwerken en verwijderen van documenten, alsmede functionaliteit voor het metadateren en ondertekenen van documenten
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Functionaliteit voor het beheren van documenten. Hieronder valt het aanmaken, bijwerken en verwijderen van documenten, alsmede functionaliteit voor het metadateren en ondertekenen van documenten (ApplicationFunction) Beheren van documenten Functionaliteit voor het toevoegen/aanmaken van nieuwe documenten. Voor het aanmaken zelf zal veelal gebruik worden gemaakt van een kantoorautomatiseringsdocument. (ApplicationFunction) Aanmaken van documenten Functionaliteit voor het aanmaken en beheren van templates op basis waarvan documenten gegenereerd worden (ApplicationFunction) Maken en beheren templates Functionaliteit voor het toevoegen van metadata aan documenten. Bijvoorbeeld auteur, aanmaakdatum of onderwerp. (ApplicationFunction) Metadateren documenten Functionaliteit voor het ondersteunen van versie- en wijzigingsbeheer op documenten. Hieronder valt functionaliteit als versioning en check-in en check-out (locking). (ApplicationFunction) Ondersteunen van versiebeheer Functionaliteit voor het tonen van opgeslagen documenten op basis van zoekparameters en functionaliteit voor het bijwerken van deze documenten of de bijbehorende metadata. Voor het bewerken zelf zal meestal gebruik worden gemaakt van een KA-systeem. (ApplicationFunction) Tonen en bijwerken van documenten AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 02-05-2023 12:24:01 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 02-05-2023 12:24:01 CEST