tetrafosfor


Eigenschappen

Voorkeurslabeltetrafosfor
AfkortingP4
DefinitieTetrafosfor is een zelfontbrandbare giftige, wasachtige vaste stof bestaande uit 4 fosfor atomen in de vorm van een tetraëder.
SynoniemP4, gele fosfor, witte fosfor
Toelichting op definitie(bron: IDsW / Aquo)


Witte fosfor of tetrafosfor is een allotroop van fosfor met als brutoformule P4.

Witte fosfor (kleine nucleaire) kan verkregen worden door de damp die uit P4-moleculen bestaat tot een vaste stof te laten condenseren. Witte fosfor heeft bij gewone temperaturen een kubische structuur. Bij lage temperaturen gaat de stof reversibel over in een structuur die waarschijnlijk hexagonaal is. Witte fosfor is metastabiel en lichtgevoelig. Onder invloed van licht kunnen de bindingen in het molecuul openbreken en nieuwe bindingen met een buurmolecuul ontstaan. Dit is het begin van de overgang tot de stabielere rode vorm maar vaak ontstaat een amorfe gele overgangstoestand die slechts bij verwarming uitkristalliseert tot de rode vorm. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-3e76a20f-0f67-4342-96cc-6a6c5bc394da
Afbeelding van200px-Wei%C3%9Fer_Phosphor.svg.png Structuurformule van witte fosfor
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
tetrafosforBreder
tetrafosforBron van
tetrafosforLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg