formaatconsistentie


Eigenschappen

Voorkeurslabelformaatconsistentie
DefinitieDe mate waarin data syntactisch correct zijn en daarmee geautomatiseerd te verwerken.
Toelichting op definitieDit gaat over of de data voldoen aan het afgesproken formaat; of ze syntactisch correct zijn. Dit betreft alle aspecten van syntactische correctheid; zowel op het niveau van een individuele attribuutwaarde (zoals een veld in een bestand), een informatieobject (zoals een rij in een bestand) als op het niveau van een gehele dataset (zoals een bestand). Het kan zijn dat de data worden uitgewisseld in de vorm van een uitgebreidere structuur van bestanden, mappen of berichten. In dat geval dient die overkoepelende structuur ook syntactisch correct te zijn. Het ontbreken van mappen of bestanden alsook het voldoen aan de afgesproken naamgevingsconventies valt hier ook onder. Vaak wordt formaatconsistentie beschouwd als evident; de eis is impliciet dan 100% van de data eraan dient te voldoen. (bron: ArchiXL)
Exacte overeenkomsthttps://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Formaatconsistentie
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
formaatconsistentieBreder
formaatconsistentieBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg