waterschapshuis

Eigenschappen

VoorkeurslabelwaterschapshuisEen waterschapshuis is een gebouw waarin het bestuur van een waterschap vergadert.
DefinitieEen waterschapshuisEen waterschapshuis is een gebouw waarin het bestuur van een waterschap vergadert. is een gebouwBouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. waarin het bestuurEen bestuur is een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van een bepaalde organisatie (te denken valt bijv. aan een bedrijf, onderwijsinstelling of kerkelijke instantie) leidt en regelt. van een waterschap vergadert.
SynoniemwaterschapshuizenEen waterschapshuis is een gebouw waarin het bestuur van een waterschap vergadert., waterschapskantoorEen waterschapshuis is een gebouw waarin het bestuur van een waterschap vergadert., hoofdgebouw waterschapEen waterschapshuis is een gebouw waarin het bestuur van een waterschap vergadert., waterschapsgebouwEen waterschapshuis is een gebouw waarin het bestuur van een waterschap vergadert., waterschapsgebouwenEen waterschapshuis is een gebouw waarin het bestuur van een waterschap vergadert.
Toelichting op definitieIn Nederland zijn door een reeks fusies nog slechts 24 waterschappenGrondgebied onder het bestuur van een waterschap. Doelcorporatie op territoriale grondslag, publiekrechtelijk lichaam tot uitoefening van een taak op waterstaatsgebied (waterkering, waterlozing, verkeer), door de hiertoe bevoegde wetgever (de Kroon, Provinciale Staten) als zodanig opgericht of erkend, en gereglementeerd. over (stand 2016) van de honderden die het landEen topografische - en internationaal rechtserkende eenheid. ooit kende. Veel waterschapshuizenEen waterschapshuis is een gebouw waarin het bestuur van een waterschap vergadert. hebben dan ook hun oorspronkelijke functieDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen. verloren.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterschapshuis
Afbeelding vanwaterschapshuis waterschap Hunze en Aa's, Veendam


hoofdkantoor waterschap Hunze en Aa's

hoofdkantoor waterschap Hunze en Aa's

waterschapshuisEen waterschapshuis is een gebouw waarin het bestuur van een waterschap vergadert. waterschap Hunze en Aa'sHet waterschap Hunze en Aa's is een groot waterschap in de Nederlandse provincies Groningen en Drenthe., Veendam

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
waterschapshuisEen waterschapshuis is een gebouw waarin het bestuur van een waterschap vergadert.Breder
  • bedrijfsgebouw (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
waterschapshuisEen waterschapshuis is een gebouw waarin het bestuur van een waterschap vergadert.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
waterschapshuisEen waterschapshuis is een gebouw waarin het bestuur van een waterschap vergadert.Gerelateerd
  • waterschap (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
DAMO objectenhandboek (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdwaterschapshuisEen waterschapshuis is een gebouw waarin het bestuur van een waterschap vergadert.
Rdf.jpgwaterschapshuis waterschap Hunze en Aa's, Veendam

waterschapshuis waterschap Hunze en Aa's, Veendam

waterschapshuis waterschap Hunze en Aa's, Veendam

waterschapshuisEen waterschapshuis is een gebouw waarin het bestuur van een waterschap vergadert. waterschap Hunze en Aa'sHet waterschap Hunze en Aa's is een groot waterschap in de Nederlandse provincies Groningen en Drenthe., Veendam