fluorescentie


Eigenschappen

Voorkeurslabelfluorescentie
DefinitieHet onmiddellijk uitstralen van op een molecuul vallend licht, waarbij een golflengte verschuiving plaatsvindt.
Toelichting op definitieEen eigenschap van bepaalde verbindingen om energie te absorberen als ze zijn blootgesteld aan zonlicht of UV-licht. Deze energie wordt dan voor korte tijd vastgehouden en daarna uitgezonden in de vorm van licht met een grotere golflengte. In water zijn chlorofyl, olie en PAK's bekende fluorescerende stoffen. (bron: Themagroep: Waterkwaliteit / Aquo)


Fluorescentie is een bijzonder geval van luminescentie. Het is een natuurkundig verschijnsel waarbij een atoom een hoog-energetisch foton absorbeert, waardoor een elektron in een geëxciteerde toestand belandt en vervolgens terugvalt naar de grondtoestand in minstens twee stappen. Daarbij worden twee stralingen uitgezonden, zodat de som van de frequenties gelijk is aan de originele frequentie van het hoog-energetisch foton. Bijvoorbeeld: Het hoog-energetisch foton is onder de vorm van UV-licht. (absorptie) Dan kan door fluorescentie een deel groen, zichtbaar licht en een deel UV-licht, onzichtbaar terug worden uitgezonden. (emissie) (Bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-8d2843f9-b6d2-4ec7-94e3-6a30dbec1828, https://nl.wikipedia.org/wiki/Fluorescentie
Afbeelding van520px-Fluorescent_minerals_hg.jpg
Fluorescerende mineralen.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
fluorescentieBreder
fluorescentieBron van
fluorescentieLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg