turbulente stroming


Eigenschappen

Voorkeurslabelturbulente stroming
DefinitieStromingstype dat niet of nauwelijks wordt bepaald door de viscositeit. De waterdeeltjes verplaatsen zich wervelend in de richting van de stroom.
Synoniemturbulente stromingen
Toelichting op definitie(bron: CHO (503), aangepast / Aquo)


Turbulente stroming is een stroming die zich niet gelaagd, maar in wervels verplaatst. Er vindt veel stroming loodrecht op de hoofdstroom plaats. De tegenpool van turbulente stroming is laminaire stroming.

Turbulente stroming vindt plaats bij hogere stroomsnelheden. Wordt de snelheid kleiner, dan kan het type stroming omslaan naar laminair. Het moment waarop turbulente stroming overgaat in laminaire en andersom, wordt gekarakteriseerd door het reynoldsgetal. Het reynoldsgetal hangt niet alleen af van de snelheid, maar ook van de viscositeit. In viskeuze media zoals olie is de stroming daarom bij veel hogere snelheden nog laminair dan in bijvoorbeeld water. Turbulente stroming heeft een reynoldsgetal van meer dan circa 3500. Overigens is dit geen harde grens. Door zeer voorzichtig de snelheid te verhogen in een zeer gladde geometrie lukt het soms om ook bij hogere reynoldsgetallen nog laminaire stroming te krijgen. Andersom kan bij nog hogere snelheden of ongunstige vormen loslating van de grenslaag optreden, wat veelal een verdere vergroting van de luchtweerstand of stromingsweerstand oplevert.

In het algemeen is de stromingsweerstand voor turbulente stroming groter dan voor laminaire stroming. Door de aanwezigheid van wervels is de menging in een turbulente stroming veel sterker dan in een laminaire stroming. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-aab2416d-ff64-45d2-9107-682432f6a2fe, https://nl.wikipedia.org/wiki/Turbulente_stroming
Afbeelding vanlaminar en turbulente stroming leiding
Laminar en turbulente stroming in een leiding.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
turbulente stromingBreder
turbulente stromingBron van
turbulente stromingGerelateerd
turbulente stromingLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg