thermische effluent vervuiling

Eigenschappen

Voorkeurslabelthermische effluent vervuilingSchade veroorzaakt door het thermisch effluent vanuit kern of thermische elektriciteit centrales waar grote hoeveelheden koelwater worden gebruikt.
DefinitieSchade veroorzaakt door het thermisch effluentWater- of afvalwaterlozing van een bepaalde oorsprong, bijv. een rioolwaterzuiveringinrichting, een industrieel proces of een oxidatievijver. vanuit kern of thermische elektriciteit centrales waar grote hoeveelheden koelwater worden gebruikt.
Toelichting op definitieEen plotselinge stijging van de watertemperatuur in een waterlichaamEen oppervlaktewaterlichaam en/of grondwaterlichaam. waarin thermisch effluentWater- of afvalwaterlozing van een bepaalde oorsprong, bijv. een rioolwaterzuiveringinrichting, een industrieel proces of een oxidatievijver. wordt geloosd veroorzaakt aanzienlijke schade aan de fysiologische functiesDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen. van vissenVolgens de Visserijwet is dit: aangewezen vissen + delen + kuit en broed, aangewezen schaal-, schelp- en weekdieren + delen + broed en zaad, zeesterren, zee- of koraalmos.Vissen (Pisces) zijn in het water levende gewervelde dieren die in de regel ademhalen met kieuwen. en schaaldieren die geen homotherm bloed hebben. BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.: International Navigation Association (2000) Glossary of Selected Environmental Terms, Report of Working Group n.º3 of the Permanent Environmental Commission, Supplement to Bulletin No. 104.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-808d8f14-2196-4331-b948-d460e838252e
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
thermische effluent vervuilingSchade veroorzaakt door het thermisch effluent vanuit kern of thermische elektriciteit centrales waar grote hoeveelheden koelwater worden gebruikt.Breder
  • schade (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
thermische effluent vervuilingSchade veroorzaakt door het thermisch effluent vanuit kern of thermische elektriciteit centrales waar grote hoeveelheden koelwater worden gebruikt.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
thermische effluent vervuilingSchade veroorzaakt door het thermisch effluent vanuit kern of thermische elektriciteit centrales waar grote hoeveelheden koelwater worden gebruikt.Gerelateerd
  • effluent (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
thermische effluent vervuilingSchade veroorzaakt door het thermisch effluent vanuit kern of thermische elektriciteit centrales waar grote hoeveelheden koelwater worden gebruikt.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg