soort regelbaarheid stuw

Eigenschappen

Voorkeurslabelsoort regelbaarheid stuwIn verband met de geometrie van een stuw speelt dit gegevenselement een belangrijke rol. Hiermee moet namelijk onderscheid worden gemaakt tussen een vaste, niet-automatische en automatische stuw.
AfkortingKSTREGELIn verband met de geometrie van een stuw speelt dit gegevenselement een belangrijke rol. Hiermee moet namelijk onderscheid worden gemaakt tussen een vaste, niet-automatische en automatische stuw.
DefinitieIn verband met de geometrieGeometrie is de ligging van punten en objecten en hun onderlinge relaties. van een stuw speelt dit gegevenselementEen getypeerde eenheid van gegevens waarvan de kenmerken in een gegevensdefinitie zijn vastgelegd. een belangrijke rolDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object.. Hiermee moet namelijk onderscheid worden gemaakt tussen een vaste, niet-automatische en automatische stuwVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen..
Synoniemsoort regelbaarheid stuwenIn verband met de geometrie van een stuw speelt dit gegevenselement een belangrijke rol. Hiermee moet namelijk onderscheid worden gemaakt tussen een vaste, niet-automatische en automatische stuw., soort regelbaarheid inlaatIn verband met de geometrie van een stuw speelt dit gegevenselement een belangrijke rol. Hiermee moet namelijk onderscheid worden gemaakt tussen een vaste, niet-automatische en automatische stuw., soort regelbaarheid inlatenIn verband met de geometrie van een stuw speelt dit gegevenselement een belangrijke rol. Hiermee moet namelijk onderscheid worden gemaakt tussen een vaste, niet-automatische en automatische stuw., soort regelbaarheid aflaatIn verband met de geometrie van een stuw speelt dit gegevenselement een belangrijke rol. Hiermee moet namelijk onderscheid worden gemaakt tussen een vaste, niet-automatische en automatische stuw., soort regelbaarheid aflatenIn verband met de geometrie van een stuw speelt dit gegevenselement een belangrijke rol. Hiermee moet namelijk onderscheid worden gemaakt tussen een vaste, niet-automatische en automatische stuw.
Toelichting op definitie
  • regelbaar automatischLokaal geautomatiseerd kunstwerk, geen bediening op afstand.
  • regelbaar niet automatischBediening van het kunstwerk d.m.v. handkracht (schotbalk, spindel).
  • regelbaar telemetrieVolledig geautomatiseerd kunstwerk, bediening op afstand, telemetrie object.
  • vaste stuwStuw met een vaste overstorthoogte, het kunstwerk is niet regelbaar.
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/metadata/3d976e22-51a7-4ceb-9002-cda435f4eb32
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=31790&type=term
Afbeelding vanSegmentstuw.
SegmentstuwStuw met een segment als waterregulerende factor., KSTVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.-H-00045, regelbaar, automatisch.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
soort regelbaarheid stuwIn verband met de geometrie van een stuw speelt dit gegevenselement een belangrijke rol. Hiermee moet namelijk onderscheid worden gemaakt tussen een vaste, niet-automatische en automatische stuw.Breder
  • aflaat (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • inlaat (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • stuw (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
soort regelbaarheid stuwIn verband met de geometrie van een stuw speelt dit gegevenselement een belangrijke rol. Hiermee moet namelijk onderscheid worden gemaakt tussen een vaste, niet-automatische en automatische stuw.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
regelbaar automatisch (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Bredersoort regelbaarheid stuwIn verband met de geometrie van een stuw speelt dit gegevenselement een belangrijke rol. Hiermee moet namelijk onderscheid worden gemaakt tussen een vaste, niet-automatische en automatische stuw.
regelbaar niet automatisch (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Bredersoort regelbaarheid stuwIn verband met de geometrie van een stuw speelt dit gegevenselement een belangrijke rol. Hiermee moet namelijk onderscheid worden gemaakt tussen een vaste, niet-automatische en automatische stuw.
regelbaar telemetrie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Bredersoort regelbaarheid stuwIn verband met de geometrie van een stuw speelt dit gegevenselement een belangrijke rol. Hiermee moet namelijk onderscheid worden gemaakt tussen een vaste, niet-automatische en automatische stuw.
vaste stuw (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Bredersoort regelbaarheid stuwIn verband met de geometrie van een stuw speelt dit gegevenselement een belangrijke rol. Hiermee moet namelijk onderscheid worden gemaakt tussen een vaste, niet-automatische en automatische stuw.
Rdf.jpg