onderhandse akte


Eigenschappen

Voorkeurslabelonderhandse akte
DefinitieOnder het begrip onderhandse akte wordt verstaan iedere akte die niet als authentieke akte is opgemaakt. (Art. 156 lid 3 BRv) Onder het begrip 'akte' dient wettelijk te worden verstaan: een schriftelijk stuk dat tot bewijs kan dienen. (art. 156 lid 1 BRv)
Synoniemonderhandse akten, onderhandse aktes
Toelichting op definitieZonder er vaak bij na te denken sluiten partijen (particulieren, bedrijven e.d.) vaak vele van deze onderhandse akten af. Eigenlijk kan wel gezegd worden dat iedere overeenkomst, die niet mondeling of notarieel wordt aangegaan, een onderhandse akte oplevert. De onderhandse akte kan bestaan uit een schriftelijk stuk met meerdere bladzijden. Het is dan gebruikelijk dat de partijen bij de overeenkomst de laatste bladzijde ondertekenen en de andere pagina's voorzien van een paraaf. Gewoonlijk worden de pagina's dan genummerd en aaneengehecht, zodat het duidelijk is dat zij bij elkaar horen. Er werd eerder gesteld dat de akte enkel al hetgeen is dat 'boven een handtekening' staat, maar dit kunnen dus meerdere pagina's zijn.

In Nederland geldt de hoofdregel dat overeenkomsten 'vormvrij' mogen worden aangegaan. Ook mondelinge afspraken zijn geldig. In bepaalde gevallen is een schriftelijke overeenkomst voorgeschreven. Er is dan sprake van een onderhandse akte. Een bekend voorbeeld van de schriftelijkheid is de aankoop van een woning door een particulier: deze dient wettelijk altijd schriftelijk aangegaan te worden (art. 7:2 lid 1 BW)

Andere gevallen van onderhandse akte zijn (de schriftelijkheid is hier niet wettelijk verplicht) :

  • een schriftelijke koopovereenkomst
  • een schriftelijk huurcontract
  • een schriftelijke arbeidsovereenkomst
  • een schriftelijke schikkingsovereenkomst
  • een schriftelijke overeenkomst van opdracht, bijvoorbeeld aan een makelaar
(bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Onderhandse_akte
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
onderhandse akteBreder
onderhandse akteBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg