RxM00FC02C30002397C00000000R_M00FC02C30000C83B00000000S

ArchiMate-modellen > Enterprise Architectuur > Views > BO001-Organisatie Waterschap Hunze en Aa's > Verbindingslijnen > RxM00FC02C30002397C00000000R_M00FC02C30000C83B00000000S
ArchiMate-verbindingslijn RxM00FC02C30002397C00000000R_M00FC02C30000C83B00000000S
Verbindingslijn-id  : Id-353ab83b-b394-4eff-074f-dd44d07ad9c0
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
ArchiMate-view  : BO001-Organisatie Waterschap Hunze en Aa's
ArchiMate-relatie  : Afdelingshoofd BPL aggregeert BPL (AggregationRelationship)
Vanaf vorm  : RxM00FC02C30000181C00000000S_M00FC02C30000C83B00000000S (Afdelingshoofd BPL)
Naar vorm  : RxM00FC02C30000096F00000000S_M00FC02C30000C83B00000000S (BPL)
Z-coördinaat  : 15
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:;fontsize:8;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :