juridische ondersteuning

Eigenschappen

Voorkeurslabeljuridische ondersteuning
DefinitieHet bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving.
Bronhttps://hunzeenaas.mavimcloud.com/Portal/Topics?webdcv1=w385d16515779c3967v6372&view1=Chart&source1=d16515779c2402v6372&page1=14&webdcv2=w385d16515779c3821v6372&view2=Description&source2=d16515779c3821v6372&page2=0&maximize=false&latest=true

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
juridische ondersteuningBreder

Link naar collectie : juridische ondersteuning

Andere collecties

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
schadeloosstelling (Begrip)Lid van Hunzeenaasjuridische ondersteuning