herleidbaarheid


Eigenschappen

Voorkeurslabelherleidbaarheid
DefinitieDe mate waarin de herkomst, selecties en bewerkingen die hebben plaatsgevonden op de data expliciet zijn vastgelegd.
Synoniemherleidbaar, herleidbare
Toelichting op definitieDit gaat over de mate waarin bij de data zelf inzichtelijk is waar ze vandaan komen, wanneer en hoe ze tot stand zijn gekomen. Het wordt ook wel 'data provenance' of 'data lineage' genoemd. Het vraagt het aanleggen van een audit trail over de totstandkoming van data. Een dergelijk audit trail is onderdeel van de data zelf, in tegenstelling tot een 'standaard' audit trail bij een dataset die meer vanuit audit perspectief wordt aangelegd. Herleidbaarheid is in meer algemene zin gericht op het beschikbaar stellen van informatie over de totstandkoming van data. Denk bijvoorbeeld aan het kunnen reproduceren van data op basis van originele invoerdata of het inzichtelijk maken wat de brondata zijn die ten grondslag liggen aan data. Dat is met name relevant daar waar transformaties van data plaats vinden. Het belang van herleidbaarheid is hoger als data afkomstig zijn van externe bronnen; van data uit je eigen organisatie is meestal vrij goed bekend waar ze vandaan komen en hoe ze tot stand zijn gekomen. Het gewenste detailniveau van herleidbaarheid kan per situatie verschillen; in sommige gevallen kan het voldoende zijn om data te kunnen herleiden naar bronbestanden, terwijl in andere situaties herleidbaarheid naar individuele attribuutwaarden relevant kan zijn. (bron: ArchiXL)
Exacte overeenkomsthttps://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Herleidbaarheid
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
herleidbaarheidBreder
herleidbaarheidBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg