RxM00FC02C30000BA3000000000S_M00FC02C30000C6F200000000S

ArchiMate-modellen > Enterprise Architectuur > Views > BF_BP001-Bedrijfsfunctie en -processenmodel > Vormen > RxM00FC02C30000BA3000000000S_M00FC02C30000C6F200000000S
ArchiMate-vorm RxM00FC02C30000BA3000000000S_M00FC02C30000C6F200000000S
Vorm-id  : Id-338cba34-b852-da20-853d-e2ee06d71bbc
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
ArchiMate-view  : BF_BP001-Bedrijfsfunctie en -processenmodel
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Primaire functies
ArchiMate-element  : Ontwikkelen en realiseren (BusinessProcess)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Top
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 706
Y-coördinaat  : 1060
Z-coördinaat  : 9
Breedte  : 175
Hoogte  : 533
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : #ffffbf
Lettertype  : fontname:;fontsize:10;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :