representativiteit


Eigenschappen

Voorkeurslabelrepresentativiteit
DefinitieDe mate waarin een dataset een goede weergave geeft van het geheel.
Synoniemrepresentatief, representatieve
Toelichting op definitieDit gaat over de dataset als geheel en hoe deze zich verhoudt tot andere datasets in een groter geheel. Een dataset is representatief als de inhoud ervan statistisch gezien lijkt op die van andere datasets in het geheel. De variantie is in de statistiek een maat voor de spreiding van een reeks waarden, dat wil zeggen de mate waarin de waarden onderling verschillen. Hoe groter de variantie, hoe meer de afzonderlijke waarden onderling verschillen, en dus ook hoe meer de waarden van het gemiddelde afwijken. De wortel uit de variantie wordt standaardafwijking genoemd. (bron: ArchiXL)
Exacte overeenkomsthttps://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Representativiteit
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
representativiteitBreder
representativiteitBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg