Inningencomponent

ArchiMate-element Inningencomponent
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-312e71e1-629b-452b-a7cd-2c39e6da6e0c
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
Label  : Inningencomponent
Documentatie  : Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :