toestandsinspectie


Eigenschappen

Voorkeurslabeltoestandsinspectie
DefinitieGerichte inspectie waarbij gebruik wordt gemaakt van een inspectie formulier. Hierbij wordt o.a. gekeken naar storingen en potentieel onveilige situaties.
Synoniemtoestandsinspecties
Toelichting op definitieBron: WWB0044.

Gerichte toetsing, mede gebaseerd op risicoanalyse, voor het vaststellen van de huidige toestand en het huidig functioneren van objecten en onderdelen alsmede de houdbaarheid van de aangedragen risico’s en onder-houdsinterventies (maatregelen) met bijbehorende planning. (bron: Vraagspecificatie Algemeen PRC (oud))

Resultaat van een conditiemeting betreffende gebouwen of installaties (bron: Objecttypenbibliotheek Rijkswaterstaat (NL))

Gerichte inspectie (toetsing), mede gebaseerd op risicoanalyse, voor het vaststellen van de huidige toestand en het huidig functioneren van objecten en onderdelen alsmede de houdbaarheid van het bijbehorende instandhoudingsplan. (bron: Inspectiekader RWS)
Exacte overeenkomsthttp://www.rws.nl/abdl#DEF-3734
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
toestandsinspectieBreder
toestandsinspectieBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg