inundatie


Eigenschappen

Voorkeurslabelinundatie
DefinitieHet laten overstromen.
Publieksvriendelijke toelichtingHet met opzet onder water zetten van land met als doel de opmars van de vijand te verhinderen of te vertragen of wateroverlast in een ander (bewoond) gebied te voorkomen.
Synonieminundaties, inuderen
Toelichting op definitieHet tijdelijk onder water (laten) lopen van een laaggelegen gebied, bijvoorbeeld om wateroverlast in een ander (bewoond) gebied te voorkomen.

Inundatie (of onderwaterzetting, uit het Latijnse inundare: overstromen) is het opzettelijk onder water zetten van een gebied.

Inundatie kan worden toegepast om drie verschillende redenen:
1. Om de berging van een bepaald gebied te vergroten, zoals in 1998 bij Tussenklappen. Bij hoge rivierwaterstanden kunnen dijken doorbreken. Om grote schade, aan bijvoorbeeld steden, te voorkomen kan ervoor worden gekozen andere gebieden, met name dunbevolkte landbouwgebieden, opzettelijk te laten onderstromen. Het waterpeil op de rivieren daalt waardoor -per saldo- minder schade wordt geleden.
2. Om militair tactische redenen: bij militaire inundaties wordt het waterpeil zo gekozen dat het gebied noch begaanbaar, noch bevaarbaar is. Inundatie kan zowel defensief als offensief worden gebruikt. In het eerste geval wordt inundatie ingezet om de vijandelijke opmars te verhinderen, en in het tweede geval wordt inundatie toegepast om de vijand uit een bepaald gebied te verdrijven.
3. In de landbouw kan het land 6 tot 8 weken onder water worden gezet voor de bestrijding van een aantal aaltjessoorten, maar ook schimmels en enkele onkruidsoorten. Hierdoor hoeven de telers minder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen. De militair tactische inundatie is de meest bekende. Bij belangrijke en bekende verdedigingslinies zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam was het gebruik van inundatie een essentieel onderdeel voor de verdediging van het land.

Het onder water zetten van lage gronden (als middel tot verdediging) (HDSR) Onderwaterzetting, al dan niet ten gevolge van een incident. (IFV - Handreiking Veiligheid Ondergrondse Bouwwerken 2013, Webitem 3. Begrippenlijst)

Inundatie: Gecontroleerde verspreiding van het water voor bijvoorbeeld irrigatie.
Voorbeeldhttps://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=44573dac73ed444987dbc4fe81ab1fc8
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-3fd1d535-53ac-4646-89be-04d87d87b2e4, https://nl.wikipedia.org/wiki/Inundatie, https://hdsr.test.begrippenxl.nl/hdsr/nl/page/Id-3e84aa06-0d5f-75fd-b843-46f9f9fc2e9c, https://gwbveiligheid.ifv.nl/ifv/nl/page/Bf31ada8-7c04-469e-ba72-3fe7e23da134
Afbeelding vanStelling_van_Amsterdam_the_Netherlands_blank.jpg

Werelderfgoed Stelling van Amsterdam, inundatiegebieden in blauw.

Wateroverlast (wolk) inundatiekaart Kloosterveen Assen
Wateroverlast (wolk) inundatiekaart Kloosterveen Assen.

Inuderen natuurgebied.JPG

Door het peil in het bos te verhogen, (inuderen) zijn de bomen gestorven.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
inundatieBreder
inundatieBron van
inundatieLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
inundatienorm (Begrip)Gerelateerdinundatie
Rdf.jpg