periodiek systeem


Eigenschappen

Voorkeurslabelperiodiek systeem
DefinitieRangschikking van elementen in volgorde van oplopend aantal atoomnummers, gemaakt door de wetenschapper Mendelejef.
Synoniemhet periodiek systeem der elementen
Toelichting op definitie(bron: www.lenntech.com / Aquo)


Het periodiek systeem, voluit het periodiek systeem der elementen, is een tabel waarin alle bekende chemische elementen systematisch zijn gerangschikt, op grond van hun atoomnummer, ofwel het aantal protonen in hun atoomkern. Daarbij staan de elementen met een vergelijkbare elektronenconfiguratie (en daardoor met vergelijkbare chemische eigenschappen) boven elkaar. De tabel bevat vier rechthoekige blokken: respectievelijk de s-, p-, d- en f-blokken. Binnen een gegeven horizontale rij of periode behoren de elementen aan de linkerkant tot de metalen, en die aan de rechterkant tot de niet-metalen.

De horizontale rijen van de tabel zijn de periodes, de verticale kolommen vormen de groepen. Zes van de achttien groepen hebben een groepsnaam; zo wordt groep 17 gevormd door de halogenen, terwijl groep 18 alle edelgassen omvat. Met de rangschikking van het periodiek systeem kunnen overeenkomsten worden voorspeld tussen de chemische eigenschappen van verschillende elementen, net als eigenschappen van nog onbekende, onontdekte elementen. Het periodiek systeem is een nuttig raamwerk om chemisch gedrag mee te analyseren, en wordt uitgebreid gebruikt in de chemie en andere natuurwetenschappen.

Hoewel er voorgangers bestaan, werd de eerste herkenbare tabel gepubliceerd door Dmitri Mendelejev, in 1869. Hij ontwikkelde zijn tabel om periodieke trends aan te tonen in de verzameling van destijds bekende elementen. Mendelejev voorspelde ook enkele eigenschappen van toen onbekende elementen, waarvan hij verwachtte dat die de nog openstaande gaten in de tabel zouden opvullen. Bij de ontdekking van ieder van deze elementen bleken zijn voorspellingen steeds grotendeels correct. Het periodiek systeem van Mendelejev is sindsdien uitgebreid, en verfijnd, met de ontdekking (en de synthese) van nieuwe elementen. Daarnaast zijn er nieuwe theoretische modellen ontwikkeld om chemisch gedrag te verklaren.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-a533cb24-e2ec-4437-8fba-666f74c8b5de
Afbeelding van500px-Discovery_of_chemical_elements.svg.png


650px-32-column_periodic_table.png

Periodiek systeem.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
periodiek systeemBreder
periodiek systeemBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
broon (Begrip)Deel vanperiodiek systeem
chloor (Begrip)Deel vanperiodiek systeem
fluor (Begrip)Deel vanperiodiek systeem
fosfor (Begrip)Deel vanperiodiek systeem
halogeen (Begrip)Deel vanperiodiek systeem
jood (Begrip)Deel vanperiodiek systeem
Rdf.jpg