vertrouwelijkheid


Eigenschappen

Voorkeurslabelvertrouwelijkheid
DefinitieVertrouwelijkheid is een kwaliteitskenmerk van gegevens. Met vertrouwelijkheid wordt bedoeld dat een gegeven alleen te benaderen is door iemand die gemachtigd is het gegeven te benaderen. Wie gemachtigd is een gegeven te benaderen, wordt vastgesteld door de eigenaar van het gegeven.
Synoniemvertrouwelijke, vertrouwelijk
Toelichting op definitieVertrouwelijke gegevens zijn bijvoorbeeld:
  • Persoonsgegevens
  • Staats- en bedrijfsgeheimen
  • Concurrentiegevoelige gegevens
  • Patiëntgegevens

De vertrouwelijkheid van gegevens moet worden beschermd tegen uitlekken. Gegevens kunnen ook tijdelijk vertrouwelijk zijn. In dat geval vallen ze onder een embargo dat door de eigenaar van de gegevens is opgelegd.

Wettelijke voorschriften rond de bescherming van persoonsgegevens zijn in Nederland opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), in België in de Privacywet. Artsen kennen de eed van Hippocrates.

Een maatregel om vertrouwelijkheid te garanderen is cryptografie. Een andere maatregel is toegangsbeveiliging (autorisatie). (bron: Wikipedia)

De mate waarin data niet beschikbaar worden gesteld of bekend worden gemaakt aan niet-geautoriseerde partijen. (bron: ArchiXL)
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Vertrouwelijkheid, https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Vertrouwelijkheid
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
vertrouwelijkheidBreder
vertrouwelijkheidBron van
vertrouwelijkheidGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
uitlekken (Begrip)Gerelateerdvertrouwelijkheid
Rdf.jpg