met file


Eigenschappen

Voorkeurslabelmet file
DefinitieEen met file is een meetbestand waar een of meerdere profielen (oppervlaktewaterlichamen of waterkeringen) in zijn opgeslagen. Een .met file is een specifiek bestandsformaat wat door de waterschappen wordt gebruikt.
Synoniem.met, met-file, met files, met-files, .met file, .met files
Toelichting op definitieEen .met file is een asci-bestand met daarin op een specifieke manier vastgelegd de meting van een of meerdere profielen. Via de .met importeerfunctie in DAMO wordt de meting weg geschreven naar de daarvoor bestemde tabellen en kan via specifieke tooling het profiel getoond worden incl. het eventueel aanwezige leggerprofiel.
Afbeelding van.met file, reeks 1

.met file, 1e reeks profielen

.met file, reeks 2
.met file, 2e reeks profielen van dezelfde meting.

.met file na import in DAMO gevisualiseerd
.met file na import in DAMO gevisualiseerd.

beschrijving profielpunten dwarsprofiel primaire waterloop, niet zijnde (boezem)kanaal
Beschrijving profielpunten dwarsprofiel primaire waterloop, niet zijnde (boezem)kanaal.

beschrijving profielpunten dwarsprofiel (boezem)kanaal

Beschrijving profielpunten dwarsprofiel (boezem)kanaal.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
met fileBreder
met fileBron van
met fileDeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg