regenwaterafvoer

Eigenschappen

VoorkeurslabelregenwaterafvoerHet totale debiet bij regen, dat wil zeggen de hemelwaterafvoer en het afvalwaterdebiet gesommeerd.
AfkortingRWAHet totale debiet bij regen, dat wil zeggen de hemelwaterafvoer en het afvalwaterdebiet gesommeerd.Regenwateroverstortleiding die op een primaire watergang, secundaire watergang of tertiaire watergang loost.
DefinitieHet totale debietHet volume van een vloeistof of een gas dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt. bij regenWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt., dat wil zeggen de hemelwaterafvoerHet totale debiet bij regen, dat wil zeggen de hemelwaterafvoer en het afvalwaterdebiet gesommeerd. en het afvalwaterdebiet gesommeerd.
SynoniemregenwaterafvoerenHet totale debiet bij regen, dat wil zeggen de hemelwaterafvoer en het afvalwaterdebiet gesommeerd., hemelwaterafvoerHet totale debiet bij regen, dat wil zeggen de hemelwaterafvoer en het afvalwaterdebiet gesommeerd.
Toelichting op definitieGeheel van puttenVerticale waterdichte constructie, toegepast om leidingen aan te sluiten, van richting of niveau te veranderen, om toegang te verschaffen aan personeel en/of apparatuur voor inspectie en onderhoud, en om beluchting en ventilatie mogelijk te maken, kolkenOntgrondingkuil direct achter of voor een dijk die is ontstaan bij een oude dijkdoorbraak waar nu vaak de dijk in een kronkel omheen ligt. Het is dan een klein meertje geworden.Deel van de sluis waarin de te schutten schepen afmeren en op een hoger of lager niveau worden gebracht., gotenAansluitend aan of in de 'verharding' aangebrachte verharde, open afvoer voor hemelwater, Aanvoer afstromend hemelwater vanaf de verharding middels een aansluitend aan de verharding aangebrachte verharde open afvoer. en leidingenBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data. voor het beheerst (veilig) afvoeren van hemelwater.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=23194&type=term, http://ont.cbnl.org/cb/def/CB01791

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
regenwaterafvoerHet totale debiet bij regen, dat wil zeggen de hemelwaterafvoer en het afvalwaterdebiet gesommeerd.Breder
  • debiet (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
regenwaterafvoerHet totale debiet bij regen, dat wil zeggen de hemelwaterafvoer en het afvalwaterdebiet gesommeerd.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
regenwaterafvoerHet totale debiet bij regen, dat wil zeggen de hemelwaterafvoer en het afvalwaterdebiet gesommeerd.Deel van
  • aanwezige pompovercapaciteit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
aanwezige pompovercapaciteit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanregenwaterafvoerHet totale debiet bij regen, dat wil zeggen de hemelwaterafvoer en het afvalwaterdebiet gesommeerd.
Rdf.jpg