bemonsteringshoogte

Eigenschappen

VoorkeurslabelbemonsteringshoogteHoogteligging van een sensor of een monstername ten opzichte van een vergelijkingsvlak.
DefinitieHoogteligging van een sensorEen sensor is een kunstmatige uitvoering van wat in de biologie een zintuig wordt genoemd. of een monstername ten opzichte van een vergelijkingsvlak.
SynoniembemonsteringshoogtesHoogteligging van een sensor of een monstername ten opzichte van een vergelijkingsvlak., bemonsteringshoogtenHoogteligging van een sensor of een monstername ten opzichte van een vergelijkingsvlak.
Toelichting op definitieIn DONAR uitgedrukt in centimeters. Gebruikershandleiding DONAR Deel 9 Gegevensmodel en Coderingen DONAR, november 1994 (gewijzigd)
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-cd2e7d43-156a-4736-a2c4-b22a94a10261

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
bemonsteringshoogteHoogteligging van een sensor of een monstername ten opzichte van een vergelijkingsvlak.Breder
  • waterkwantiteitsbeheer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
bemonsteringshoogteHoogteligging van een sensor of een monstername ten opzichte van een vergelijkingsvlak.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
bemonsteringshoogteHoogteligging van een sensor of een monstername ten opzichte van een vergelijkingsvlak.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg