waterdier

Eigenschappen

VoorkeurslabelwaterdierEen aquatisch dier of waterdier is een in het water levend dier, dus direct afhankelijk van water. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld landdieren.
DefinitieEen aquatisch dierEen aquatisch dier of waterdier is een in het water levend dier, dus direct afhankelijk van water. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld landdieren. of waterdierEen aquatisch dier of waterdier is een in het water levend dier, dus direct afhankelijk van water. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld landdieren. is een in het water levend dierDieren behoren tot een grote groep organismen, namelijk die van het Rijk der Animalia of Metazoa. Ze zijn over het algemeen meercellig, in staat tot beweging, reageren op hun omgeving en voeden zich met andere organismen.De dierenwereld van een regio., dus direct afhankelijk van waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O).. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld landdieren.
Synoniemaquatisch dierEen aquatisch dier of waterdier is een in het water levend dier, dus direct afhankelijk van water. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld landdieren.
Toelichting op definitieAlle leven is afhankelijk van waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O)., maar bijvoorbeeld een watersalamander kan op het droge overleven, bijvoorbeeld tijdens de winterslaap, en een snoek niet. Aquatisch is de biologische betekenis van waterminnend, en moet niet verward worden met hydrofiel, wat de scheikundige betekenis is van een stof die water aantrekt. Veelal slaat het op de levenswijze van dierDieren behoren tot een grote groep organismen, namelijk die van het Rijk der Animalia of Metazoa. Ze zijn over het algemeen meercellig, in staat tot beweging, reageren op hun omgeving en voeden zich met andere organismen.De dierenwereld van een regio.- en plantensoorten die in het water leven. De meeste vissenVissen (Pisces) zijn in het water levende gewervelde dieren die in de regel ademhalen met kieuwen. zijn aquatischAquatisch betekent aan water gebonden of met water te maken, een aquatisch ecosysteem is bijvoorbeeld een vijver of beekje en een aquatisch ecoloog een specialist in (zoet)waterecosystemen. Dit in tegenstelling tot terrestrisch wat aan land gebonden betekent., evenals sommige kikkers en neotene salamanders.

Kikkers zijn gedeeltelijk aquatischAquatisch betekent aan water gebonden of met water te maken, een aquatisch ecosysteem is bijvoorbeeld een vijver of beekje en een aquatisch ecoloog een specialist in (zoet)waterecosystemen. Dit in tegenstelling tot terrestrisch wat aan land gebonden betekent., namelijk als larve. Een kikkervisje kan niet buiten water leven, omdat het nog geen longen heeft. Nadat deze zijn ontwikkeld en de kieuwen verdwijnen, kruipt de larve op het landEen topografische - en internationaal rechtserkende eenheid.. Het is vanaf dat moment een kikker en niet langer aquatischAquatisch betekent aan water gebonden of met water te maken, een aquatisch ecosysteem is bijvoorbeeld een vijver of beekje en een aquatisch ecoloog een specialist in (zoet)waterecosystemen. Dit in tegenstelling tot terrestrisch wat aan land gebonden betekent., hoewel dit procesEen proces is een ontwikkelingsgang, verloop of voortgang van gebeurtenissen (volgens en min of meer vast stramien, eventueel gestuurd) waarbij een product ontstaat uit een of meer vooraf bestaande materialen of objecten. Bij de in de tijd geordende reeks van gebeurtenissen wordt een ingangsproduct omgezet in een al of niet bedoeld uitgangsproduct. enige weken vergt. Deze vormIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. van als larve aquatisch leven en als imago op het landEen topografische - en internationaal rechtserkende eenheid. komt voor bij kreeftachtigen, amfibieën en insecten.

Walvis- en dolfijnachtigen zijn de enige aquatische zoogdieren. Er is welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. sprake van longen, maar de dierenDieren behoren tot een grote groep organismen, namelijk die van het Rijk der Animalia of Metazoa. Ze zijn over het algemeen meercellig, in staat tot beweging, reageren op hun omgeving en voeden zich met andere organismen.De dierenwereld van een regio. beginnen snel uit te drogen zodra ze op het landEen topografische - en internationaal rechtserkende eenheid. komen. Dieren als zeehonden, nijlpaarden en de waterspin zijn niet aquatisch omdat ze enkel eten in het waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O)., en langere tijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment. op het landEen topografische - en internationaal rechtserkende eenheid. kunnen verblijven. Ze zijn dus slechts indirect afhankelijk van waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O).. Moeilijker ligt het met waterbewonende insecten, die in veel gevallen gewoon luchtHet in hoofdzaak uit zuurstof en stikstof bestaande gasmengsel dat de aarde tot op zekere hoogte omgeeft. Deze luchtlaag heet dampkring of atmosfeer. happen en dus qua ademhaling niet aan water gebonden zijn, en kunnen vliegen, zoals de rugzwemmer (Notonecta glauca) en de geelgerande waterroofkever (Dytiscus marginalis). Omdat ze dergelijk gedrag alleen vertonen bij noodzaak, zoals voedselschaarste of uitdroging, worden ze toch als aquatisch beschouwd.

Er zijn echter uitzonderingen. Longvissen zijn welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. visVissen (Pisces) zijn in het water levende gewervelde dieren die in de regel ademhalen met kieuwen., maar niet altijd aquatischAquatisch betekent aan water gebonden of met water te maken, een aquatisch ecosysteem is bijvoorbeeld een vijver of beekje en een aquatisch ecoloog een specialist in (zoet)waterecosystemen. Dit in tegenstelling tot terrestrisch wat aan land gebonden betekent., evenals slijkspringers. De axolotl, een salamandersoort, is meestal aquatischAquatisch betekent aan water gebonden of met water te maken, een aquatisch ecosysteem is bijvoorbeeld een vijver of beekje en een aquatisch ecoloog een specialist in (zoet)waterecosystemen. Dit in tegenstelling tot terrestrisch wat aan land gebonden betekent., maar als de omstandigheden veranderen, kan het dierDieren behoren tot een grote groep organismen, namelijk die van het Rijk der Animalia of Metazoa. Ze zijn over het algemeen meercellig, in staat tot beweging, reageren op hun omgeving en voeden zich met andere organismen.De dierenwereld van een regio. vanuit het neotene stadium alsnog volwassen worden.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterdier
Afbeelding van390px-Elphinstone_Reef_Manta_Ray.JPG

Aquatisch dierDieren behoren tot een grote groep organismen, namelijk die van het Rijk der Animalia of Metazoa. Ze zijn over het algemeen meercellig, in staat tot beweging, reageren op hun omgeving en voeden zich met andere organismen.De dierenwereld van een regio..

390px-Otter_at_Lake_Woodruff_-_Flickr_-_Andrea_Westmoreland.jpg

Een semi-aquatische rivierotter.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
waterdierEen aquatisch dier of waterdier is een in het water levend dier, dus direct afhankelijk van water. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld landdieren.Breder
  • aquatisch (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • dier (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
waterdierEen aquatisch dier of waterdier is een in het water levend dier, dus direct afhankelijk van water. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld landdieren.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg