RxM00FC02C30000D6FE00000000S_M00FC02C300002AD200000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > BP005-Beheren Tijd- en meetreeksen > Vormen > RxM00FC02C30000D6FE00000000S_M00FC02C300002AD200000000S
ArchiMate-vorm RxM00FC02C30000D6FE00000000S_M00FC02C300002AD200000000S
Vorm-id  : Id-2374bd17-2cfe-9bb5-c1f7-08c493a14166
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : BP005-Beheren Tijd- en meetreeksen
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : RxM00FC02C30000B63C00000000S_M00FC02C300002AD200000000S
ArchiMate-element  : Valideren (BusinessProcess)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 514
Y-coördinaat  : 134
Z-coördinaat  : 11
Breedte  : 120
Hoogte  : 80
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : #ffffbf
Lettertype  : fontname:;fontsize:10;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :