gemaal Ulsda

Eigenschappen

Voorkeurslabelgemaal Ulsda
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/detail/d0df2e07-ea3c-7add-b7ae-118a7af429a4/media/43d457d4-de88-827f-c6c3-8f10714cd1c3
Afbeelding vangemaal Ulsda


gemaal Ulsda

gemaal Ulsda

gemaal Ulsda

Gemaal Ulsda.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
gemaal UlsdaBreder
  • gemaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
gemaal UlsdaBronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
Rdf.jpg