RxM00FC02C30000113A00000000S_M00FC02C30000C6F200000000S

ArchiMate-modellen > Enterprise Architectuur > Views > BF_BP001-Bedrijfsfunctie en -processenmodel > Vormen > RxM00FC02C30000113A00000000S_M00FC02C30000C6F200000000S
ArchiMate-vorm RxM00FC02C30000113A00000000S_M00FC02C30000C6F200000000S
Vorm-id  : Id-215f609c-a14b-4d6d-7e9e-e9a64e99dbd0
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
ArchiMate-view  : BF_BP001-Bedrijfsfunctie en -processenmodel
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Ondersteunende functies
ArchiMate-element  : Beheren financien (BusinessProcess)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Top
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 721
Y-coördinaat  : 1855
Z-coördinaat  : 41
Breedte  : 170
Hoogte  : 148
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : #ffffbf
Lettertype  : fontname:;fontsize:10;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :