Opslaan en ontsluiten van identiteiten van subjecten (Identity Management)