open data


Eigenschappen

Voorkeurslabelopen data
DefinitieOpen data is een term die wordt gebruikt om vrij beschikbare gegevens (data) aan te duiden. De voorwaarden waaronder deze gegevens beschikbaar zijn wordt beschreven in licenties en gebruiksvoorwaarden. Bij open data wordt er naar gestreefd om de beperkingen in hergebruik tot een minimum te beperken. Open standaarden en linked data zijn erop gericht de uitwisseling en het hergebruik van open data te vergroten.
SynoniemOpenData, opendata
Toelichting op definitieDe Algemene Rekenkamer hanteert de volgende definitie van Open Data : gegevens – kwalitatief en kwantitatief, cijfers en stukken – die toegankelijk en herbruikbaar zijn, zij komen voort uit de uitoefening van publieke taken en zijn daarmee open; nu nog volgens de richtlijnen van de Wet openbaarheid bestuur en, als de Eerste Kamer akkoord is, de Wet open overheid, zij zijn openbaar beschikbaar ongeacht het doel waarvoor iemand ze wil gebruiken; dat kan dus ook een commercieel doel zijn, de toegankelijkheid is drempelvrij, dus mag niet belemmerd worden door codes, registratie of kosten, anders dan voor een kostendekkende bijdrage voor, bijvoorbeeld, kopieën, de data zijn computer leesbaar en rechten vrij en daardoor herbruikbaar voor andere doeleinden dan waarvoor zij oorspronkelijk zijn bedoeld. Open data kan dynamisch of statisch zijn: Dynamisch: data die frequent wijzigt, voorbeelden het register BRO en landelijke of eigen referentietabellen (gemeenten, nationaliteiten), Statisch: data die in principe niet verandert maar bijvoorbeeld alleen toevoegingen heeft als er een nieuw leerjaar komt. Open data worden voor publiek gebruik in een zo ruw mogelijke vorm beschikbaar gesteld in zo veel mogelijk formats zodat gebruik ervan zo weinig mogelijk beperkingen kent.
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal, https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork, https://www.pdok.nl/
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Open_data, https://www.begrippenxl.nl/dso/nl/page/OpenData
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
open dataBreder
open dataBron van
open dataGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Linked Open Data (Begrip)Brederopen data
Landelijk Grondgebruikbestand Nederland (Begrip)Gerelateerdopen data
Nationaal Georegister (Begrip)Gerelateerdopen data
Rdf.jpg