RxM00FC02C3000241EE00000000R_M00FC02C30000B5BD00000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > BP001-Overzicht processen Beheren gegevens > Verbindingslijnen > RxM00FC02C3000241EE00000000R_M00FC02C30000B5BD00000000S
ArchiMate-verbindingslijn RxM00FC02C3000241EE00000000R_M00FC02C30000B5BD00000000S
Verbindingslijn-id  : Id-1f5cedeb-3276-e718-1dc8-138d6f6474c7
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : BP001-Overzicht processen Beheren gegevens
ArchiMate-relatie  : Ondersteunen Gegevensbeheer aggregeert Leveren gegevensproducten (AggregationRelationship)
Vanaf vorm  : RxM00FC02C3000030BA00000000S_M00FC02C30000B5BD00000000S (Ondersteunen Gegevensbeheer)
Naar vorm  : RxM00FC02C30000D6B400000000S_M00FC02C30000B5BD00000000S (Leveren gegevensproducten)
Z-coördinaat  : 32
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:;fontsize:8;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :