natuurlijk persoon

Eigenschappen

Voorkeurslabelnatuurlijk persoonEen natuurlijk persoon is ieder wezen dat bevoegd is om rechten en verplichtingen te hebben.
AfkortingSNPEen natuurlijk persoon is ieder wezen dat bevoegd is om rechten en verplichtingen te hebben.
DefinitieEen natuurlijk persoonEen natuurlijk persoon is ieder wezen dat bevoegd is om rechten en verplichtingen te hebben. is ieder wezen dat bevoegd is om rechten en verplichtingen te hebben.
Synoniemnatuurlijke personenEen natuurlijk persoon is ieder wezen dat bevoegd is om rechten en verplichtingen te hebben.
Toelichting op definitieDe gegevenselementenEen getypeerde eenheid van gegevens waarvan de kenmerken in een gegevensdefinitie zijn vastgelegd. zijn mede bepaald door de spontane gegevens verstrekkingmogelijkheden van de Gemeentelijke BasisHet gedeelte van het dijklichaam dat de ondergrond vormt voor een granulair filter of een geotextiel. Administratie (GBADe Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen – of hier slechts kort verblijven – maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de ‘niet-ingezetenen’.) aan de waterschappenGrondgebied onder het bestuur van een waterschap. Doelcorporatie op territoriale grondslag, publiekrechtelijk lichaam tot uitoefening van een taak op waterstaatsgebied (waterkering, waterlozing, verkeer), door de hiertoe bevoegde wetgever (de Kroon, Provinciale Staten) als zodanig opgericht of erkend, en gereglementeerd.. Relaties tussen familieleden wordt gemodelleerd via rolDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object. subject (vader, kind, moeder,...) (VROM, 1995: GFO-Basisregistratie Vastgoed)
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=27642&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
natuurlijk persoonEen natuurlijk persoon is ieder wezen dat bevoegd is om rechten en verplichtingen te hebben.Breder
  • rechtssubject (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
natuurlijk persoonEen natuurlijk persoon is ieder wezen dat bevoegd is om rechten en verplichtingen te hebben.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
auditor (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Bredernatuurlijk persoonEen natuurlijk persoon is ieder wezen dat bevoegd is om rechten en verplichtingen te hebben.
informatie architect (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Bredernatuurlijk persoonEen natuurlijk persoon is ieder wezen dat bevoegd is om rechten en verplichtingen te hebben.
modelleur (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Bredernatuurlijk persoonEen natuurlijk persoon is ieder wezen dat bevoegd is om rechten en verplichtingen te hebben.
Rdf.jpg