bruidsschat waterschapsverordening

Eigenschappen

Voorkeurslabelbruidsschat waterschapsverordening
DefinitieMet de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervallen sommige rijksregels over lozingen. Die regels gaan naar de waterschapsverordeningen. Het gaat om lozingen op een oppervlaktewater van een waterschap of zuiveringtechnisch werk van een waterschap. Het verplaatsen van deze regels staat bekend als de bruidsschat.
Synoniembruidsschat
Toelichting op definitieDe bruidsschat plaatst in de waterschapsverordening een specifieke zorgplicht voor lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk (artikel 2.4 van de waterschapsverordening). De formulering van deze specifieke zorgplicht is gelijk aan die van de formulering in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Zie artikel 2.11 van het Bal over zorgplicht. De specifieke zorgplicht in de waterschapsverordening geldt naast de inhoudelijke regels over lozingsactiviteiten. Die staan in afdeling 2.2 tot en met 2.18 van de waterschapsverordening. En ze geldt ook naast een eventuele omgevingsvergunning voor de lozingsactiviteit.


De bruidsschat plaatst in de waterschapsverordening inhoudelijke regels over lozingen op regionale wateren. Dat zijn oppervlaktewateren in beheer van een waterschap. In de tabel hierna is aangeven:

  • om welke soorten lozingen het gaat
  • in welke afdeling van de waterschapsverordening de inhoudelijke regels staan én
  • waar deze regels vandaan komen
Exacte overeenkomsthttps://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/waterschapsverordening/bruidsschat-waterschapsverordening/
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bruidsschat waterschapsverordeningBreder
bruidsschat waterschapsverordeningBron van
bruidsschat waterschapsverordeningGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg