biota

Eigenschappen

VoorkeurslabelbiotaAlle organismen, inclusief dieren, planten, schimmels en micro organismen die in een bepaald gebied gevonden worden.
DefinitieAlle organismenLevend biologisch wezen., inclusief dierenDieren behoren tot een grote groep organismen, namelijk die van het Rijk der Animalia of Metazoa. Ze zijn over het algemeen meercellig, in staat tot beweging, reageren op hun omgeving en voeden zich met andere organismen.De dierenwereld van een regio., plantenDe plantenwereld van een regio., schimmels en micro organismenLevend biologisch wezen. die in een bepaald gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. gevonden worden.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-353ae398-146d-421e-8095-e2635d2e1e76
Afbeelding van7-The-biota-of-estuaries-denoting-their-relationships-to-the-diets-of-fishes.png

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
biotaAlle organismen, inclusief dieren, planten, schimmels en micro organismen die in een bepaald gebied gevonden worden.Breder
  • organisme (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
biotaAlle organismen, inclusief dieren, planten, schimmels en micro organismen die in een bepaald gebied gevonden worden.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
biotaAlle organismen, inclusief dieren, planten, schimmels en micro organismen die in een bepaald gebied gevonden worden.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
biotamonitoring (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbiotaAlle organismen, inclusief dieren, planten, schimmels en micro organismen die in een bepaald gebied gevonden worden.
Rdf.jpg