RxM00FC02C3000239D300000000R_M00FC02C30000D47F00000000S

ArchiMate-modellen > Enterprise Architectuur > Views > BP003-Procesverantwoordelijke > Verbindingslijnen > RxM00FC02C3000239D300000000R_M00FC02C30000D47F00000000S
ArchiMate-verbindingslijn RxM00FC02C3000239D300000000R_M00FC02C30000D47F00000000S
Verbindingslijn-id  : Id-1de1f4e4-7981-82e6-7e8e-3585735120e8
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
ArchiMate-view  : BP003-Procesverantwoordelijke
ArchiMate-relatie  : Teamhoofden en seniors BPL is toegewezen aan Proceseigenaar BPL (AssignmentRelationship)
Vanaf vorm  : RxM00FC02C30000182300000000S_M00FC02C30000D47F00000000S (Teamhoofden en seniors BPL)
Naar vorm  : RxM00FC02C30000D47D00000000S_M00FC02C30000D47F00000000S (Proceseigenaar BPL)
Z-coördinaat  : 49
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:;fontsize:8;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :