RxM00FC02C3000241ED00000000R_M00FC02C30000B5BD00000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > BP001-Overzicht processen Beheren gegevens > Verbindingslijnen > RxM00FC02C3000241ED00000000R_M00FC02C30000B5BD00000000S
ArchiMate-verbindingslijn RxM00FC02C3000241ED00000000R_M00FC02C30000B5BD00000000S
Verbindingslijn-id  : Id-1d87c0ca-e9c6-af1f-a708-d3c92b52b549
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : BP001-Overzicht processen Beheren gegevens
ArchiMate-relatie  : Ondersteunen Gegevensbeheer aggregeert Beheren gegevensafspraken (AggregationRelationship)
Vanaf vorm  : RxM00FC02C3000030BA00000000S_M00FC02C30000B5BD00000000S (Ondersteunen Gegevensbeheer)
Naar vorm  : RxM00FC02C30000D6B300000000S_M00FC02C30000B5BD00000000S (Beheren gegevensafspraken)
Z-coördinaat  : 31
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:;fontsize:8;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :