Narrowcasting component

ArchiMate-element Narrowcasting component
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-1d2469d2-f72f-0031-91b6-1a3738abcdc5
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur
Label  : Narrowcasting component
Documentatie  : Component voor het via beeldschermen uitzenden van relevante informatie voor een (externe of interne) doelgroep.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :