Beheren Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > BusinessProcesses > Beheren Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)