RxM00FC02C30001E9B000000000R.1_M00FC02C30000B5BD00000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > BP001-Overzicht processen Beheren gegevens > Verbindingslijnen > RxM00FC02C30001E9B000000000R.1_M00FC02C30000B5BD00000000S
ArchiMate-verbindingslijn RxM00FC02C30001E9B000000000R.1_M00FC02C30000B5BD00000000S
Verbindingslijn-id  : Id-1cc4233b-a775-c1eb-909e-5685817cc87d
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : BP001-Overzicht processen Beheren gegevens
ArchiMate-relatie  : Ondersteunen Gegevensbeheer aggregeert Beheren metadata (AggregationRelationship)
Vanaf vorm  : RxM00FC02C3000030BA00000000S_M00FC02C30000B5BD00000000S (Ondersteunen Gegevensbeheer)
Naar vorm  : RxM00FC02C30000B7F100000000S.1_M00FC02C30000B5BD00000000S (Beheren metadata)
Z-coördinaat  : 33
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:;fontsize:8;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :