stiltegebied


Eigenschappen

Voorkeurslabelstiltegebied
DefinitieEen gebied van enige omvang waarin de geluidsbelasting door toedoen van menselijke activiteit zo laag is, dat de gebiedseigen geluiden niet of nauwelijks worden verstoord.
Synoniemstiltegebieden
Toelichting op definitieEen milieubeschermingsgebied waarin de geluiden van flora en fauna overheersen.

Een stiltegebied is een milieubeschermingsgebied waarin de geluiden van flora en fauna overheersen. Het woord ‘stilte’ betekent hierbij niet dat er geen geluid in het gebied waarneembaar is, maar staat voor de afwezigheid van storende, voor de omgeving vreemde geluiden. Stiltegebieden zijn van belang voor de rustzoekende recreant en de flora en fauna in de natuur. Activiteiten die de geluidsbelasting negatief beïnvloeden, zijn niet meer mogelijk in het gebied dat als stiltegebied is aangewezen. Gebiedseigen geluiden, zoals die van de landbouw, zijn hiervan uitgesloten.

Onder 'stil' worden geluiden verstaan die tussen de 35 en 40 decibel liggen. Ook kan worden gesteld dat een gebied 'stil' is als de lange perioden met natuurlijke geluiden overheersen tot de perioden met niet-natuurlijke geluiden.

In Nederland is 650.000 hectare aangewezen als stiltegebied, waarvan 200.000 in de Waddenzee en 200.000 in de Zeeuwse wateren.
Exacte overeenkomsthttp://ont.cbnl.org/cb/def/CB03167, https://www.begrippenxl.nl/Id-64f529ad-2114-4923-ab2c-f3afc7fc751f, https://provincie-utrecht.test3.wikixl.nl/index.php/Id-64f529ad-2114-4923-ab2c-f3afc7fc751fprovincie-utrecht.test3.wikixl.nl https://www.ruimtelijkeplannen.nl/
Afbeelding van04_ebd49ba2cb_81053296-1a6b-46ff-8228-8a7e9d05006e.jpg
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
stiltegebiedBreder
stiltegebiedBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpgPlanMER_voor_definitieve_upload_2_dec_2019.docx_LVN%2006%20-%20Stiltegebieden_IPO.png