RxM00FC02C3000242C100000000R_M00FC02C30000D6D000000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > BP004-Beheren Beheerregister Afvalwaterzuivering > Verbindingslijnen > RxM00FC02C3000242C100000000R_M00FC02C30000D6D000000000S
ArchiMate-verbindingslijn RxM00FC02C3000242C100000000R_M00FC02C30000D6D000000000S
Verbindingslijn-id  : Id-1b18d4b6-9258-f496-feea-08e8c42259a1
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : BP004-Beheren Beheerregister Afvalwaterzuivering
ArchiMate-relatie  : Beoordelen levert aan Inwinnen (FlowRelationship)
Vanaf vorm  : RxM00FC02C30000B7E600000000S_M00FC02C30000D6D000000000S (Beoordelen)
Naar vorm  : RxM00FC02C30000B7E500000000S_M00FC02C30000D6D000000000S (Inwinnen)
Z-coördinaat  : 8
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:;fontsize:8;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :