RxM00FC02C3000242E300000000R_M00FC02C300002AD200000000S

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > BP005-Beheren Tijd- en meetreeksen > Verbindingslijnen > RxM00FC02C3000242E300000000R_M00FC02C300002AD200000000S
ArchiMate-verbindingslijn RxM00FC02C3000242E300000000R_M00FC02C300002AD200000000S
Verbindingslijn-id  : Id-1ac33545-8697-0519-824e-5b12e7034b76
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
ArchiMate-view  : BP005-Beheren Tijd- en meetreeksen
ArchiMate-relatie  : Meetgegeven ontvangen leidt tot Beheren tijd- en meetreeksen (TriggeringRelationship)
Vanaf vorm  : RxM00FC02C30000D6FA00000000S_M00FC02C300002AD200000000S (Meetgegeven ontvangen)
Naar vorm  : RxM00FC02C30000B63C00000000S_M00FC02C300002AD200000000S (Beheren tijd- en meetreeksen)
Z-coördinaat  : 21
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:;fontsize:8;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :